Inici

El Protocol de sostenibilitat treballa, pas a pas, contra el canvi clmàtic

El canvi climàtic és un fet. Per això cal posar les eines que, per una banda, contribueixin a frenar-lo i per l’altra ens permetin conviure amb els seus efectes.

El Protocol de sostenibilitat estableix els criteris ambientals que han de complir els projectes i les obres que contracten l’AMB i l’IMPSOL a l’àrea metropolitana de Barcelona. És la guia per construir habitatges i equipaments públics, així com per fer intervencions urbanístiques en carrers, places i parcs que respectin el medi ambient.

És el camí per arribar a donar resposta al canvi climàtic.

Quines potencialitats ofereix el nostre territori?

Densitat de població

L'elevat índex de densitat poblacional fa que l’ús del transport públic sigui una alternativa viable i sostenible

L'aigua

Ens abasteixen un mar amb 42 km de litoral, dos rius, infinitat d'aqüífers i un sistema d'aigües regenerades en construcció.

Com contribuïm al desenvolupament sostenible de l’espai públic?

Mitigació

Per reduir els efectes del canvi climàtic el Protocol de sostenibilitat proposa reduir el material emprat a les obres, el consum energètic, les emissions i el consum d'aigua, així com afavorir la generació d'energies netes.

 

 

Menys emissions
 • Reduïm la quantitat de materials, promovent la rehabilitació i optimitzant el programa funcional
 • Reduïm les emissions de CO2-eq

 

… i menys energia operativa
 • Apliquem estratègies passives
 • Limitem la demanda i el consum energètics
 • Produïm energies renovables

Adaptació

Per tal de fer possible l'adaptació al canvi climàtic, el Protocol de sostenibilitat fomenta el reaprofitament de les aigües residuals, la biodiversitat i la renaturalització urbana, la mobilitat sostenible i la millora de la salut de les persones.

L’aigua, clara
 • Gestionem les aigües superficials mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS)
 • Recuperem i reutilitzem:
  • les aigües grises en els edificis
  • l’aigua de pluja per regar
 • Reduïm el consum d’aigua de reg:
  • posem límits per superfície regada
  • rebaixem l’ús d’aigua potable
  • promovem l’ús de fonts d’aigües alternatives
La biodiversitat és vital
 • Cal preservar-la:
  • identifiquem les espècies vegetals amb valor natural significatiu
  • protegim la fauna
 • I incrementar-la:
  • promovem la connectivitat ecològica en els espais urbans
  • fem accions per atraure espècies de fauna interessants
  • potenciem la diversitat vegetal

Amb la salut no s’hi juga
 • Incrementem la infraestructura verda:
  • exigim un mínim de superfície de “cobertura verda zenital”
  • promovem la suma de capes de vegetació
 • Reduïm l’efecte illa de calor:
  • posem límits per “superfície impermeable exposada al sol a l’estiu”
  • evotranspiració
  • efecte albedo
 • Reduïm la contaminació de l’aire i el soroll:
  • no utilitzem materials nocius
  • promovem la mobilitat sostenible amb vies ciclables, aparcaments per a VMP i bicis, i serveis complementaris per a usuaris de la bicicleta

Busquem obtenir un balanç de zero emissions el 2050

Descarrega't el Protocol de sostenibilitat